Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Marzano's dimensies van leren

Hieronder staat een schematisch overizcht van de vijf dimensies van leren van Marzano.

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org      


Dimensie Een Positieve attitude en perceptie

Dimensie Twee Het verwerven en integreren van kennis

Leren is alleen betekenisvol als de nieuwe kennis aansluit bij bestaande kennis. Er zijn twee soorten kennis:

procedurele kennis

kennis betreffende leerprocessen, bijvoorbeeld het toepassen van een stappenplan, kaartlezen, experimenteren en het schrijven van een essay. In het aanleren van procedurele kennis kun je drie fasen onderscheiden:

verklarende kennis

verklarende kennis is kennis van feiten en die kunnen reproduceren/herhalen. In het aanleren van verklarende kennis kun je drie fasen onderscheiden:

Dimensie Drie Uitbreiden en verfijnen van kennis


Acht activiteiten om kennis uit te breiden en te verfijnen kunnen worden ontwikkeld door vragen van de docent:

Dimensie Vier Betekenis geven aan kennis

Vijf manier om kennis betekenisvol te gebruiken:

Algemeen kan gesteld worden dat betekenisvolle opdrachten aan de volgende eisen voldoen:
Toepassingsgericht (gericht op vragen of doelstellingen)LangdurendLeerling gestuurd

Dimensie Vijf Productieve instelling

Drie belangrijke productieve instellingen zijn:

Bij het aanleren van een dergelijke attitude moet de docent een belangrijke rol spelen bij de introductie en procesbegeleiding, Bijvoorbeeld door:

 Sites over Marzano

 

 Robert Marzano


Copyright:  Albert van der Kaap, 2010