Stamboom van de familie Van der Kaap

 
     

Klaas Gorter en het verzet

 
stamboomsite

contact

 

De stroom Joden begint in 1942 te komen. Nieuw-Amsterdam en Nieuwlande  worden een klein Palestina. Wie in deze dorpen geen Jood opmerkt moet wel stekeblind zijn. Er wonen geen beruchte NSB'ers en de pro-Duitsers houden voorlopig wel hun mond. In Nieuw-Amsterdam zijn uiteindelijk een relatief hoog aantal verzetsslachtoffers gevallen.

In 1941 begon het verzet hier met de hulp van uit Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen van allerlei nationaliteiten, die de grens overkwamen en in Nieuw-Amsterdam werden opgevangen, verzorgd en verder werden getransporteerd naar veiligere oorden. Vooral Wilko Emmens, Andries Kalter en Jaap Rotman speelden hierbij een grote rol, terwijl ook anderen als Klaas Gorter en Jaap Akkerman hun medewerking verleenden. Een veilige route via België en Frankrijk werd gezocht en gevonden. Vooral Rotman en Kalter begeleidden een groot aantal personen naar Goirle, waar voor verder transport werd gezorgd. Dit ging door tot juli '42.

Door verraad kwam toen de SD (SicherheitsDienst) op dat spoor en de beruchte rechercheur De Kruijf uit Assen arresteerde Rotman in juli en Akkerman op 15 augustus 1942. Via Assen en Vught Werden zij naar een concentratiekamp afgevoerd.

Akkerman was de eerste Nieuw-Amsterdammer die zijn menslievendheid en vaderlandsliefde met de door moest bekopen. Hij overleed op 27 februari '43 in Vaihingen. Kampgenoten die het er levend vanaf brachten vertelden later van zijn onoverwinnelijk  optimisme en hulpvaardigheid voor zijn medegevangenen. Zij zullen Japie, die kleine man met zijn hese stem en het vriendelijke gemoed nooit vergeten.

Rotman kwam, via Natzweiler, Dachau en Mauthausen in Eberne in Oostenrijk terecht waar hij op 12 februari '45 aan uitputting overleed.  

Emmens en Gorter werden ook verhoord, maar wisten zich er uit te praten. Gelukkig, want belangrijk werk was voor hen nog weggelegd.

.....

Toen de jodenvervolging begon liet Nieuw-Amsterdam zich ook niet onbetuigd. Vooral Emmens en de jonge hulpprediker Dirk van Ekelenburg deden veel voor de Joden en de krijgsgevangenen en hadden jaren lang zelf joden en andere onderduikers in huis. Emmens was intussen tot  PC (Plaatselijk Commandant) de OD benoemd en werd méér de centrale figuur van het verzet in Nieuw-Amsterdam, en ook op het gebied van het LO werk, waarbij trouw terzijde werd gestaan door mannen als Van Ekelenburg, Bosman en Gorter.  

[In de kelder van de electrische centrale die Klaas Gorter exploiteerde lag een grote voorraad handgranaten,stenguns en pistolen van de ondergrondse waartoe Klaas behoorde.]

In juli '44 volgde een nieuwe slag. Tengevolge van verraad werd Gorter door de landwacht gearresteerd. Via Assen en Amersfoort kwam hij in het KZ Neuengamme, bij Hamburg, terecht

Bron: verzet in Zuid-Oost Drenthe

Eind april 1945 werden meer dan 9000 gevangenen vanuit Neuengamme naar Lübeck getransporteerd en samengeperst op de schepen "Cap Arcona", "Thielbek" en "Athen". Aan boord van die schepen, die voor Neustadt (Holstein) in de Lübeckse baai voor anker lagen, vielen vele gevangenen ten prooi aan de honger, ziekten of werden gedood door de S.S. of mede gevangenen.
Op 3 mei 1945 bombardeerden Britse jachtbommenwerpers de gevangenenschepen omdat ze dachten dat het troepentransportschepen van de Wehrmacht waren. De "Cap Arcona" en de "Thielbek" stonden onmiddellijk in brand en zonken kort daarna. Talrijke schipbreukelingen werden door de laagvliegende vliegtuigen gedood. Meer dan 7000 gevangenen, onder wie voor zover bekend 386 Nederlanders, kwamen om het leven bij deze catastrofe, de zwaarste uit de scheepvaartgeschiedenis. Een van de slachtoffers was Klaas Gorter.

Zie ook: Lübeckerbocht