Stamboom de Haan

Marten Sybres, geboren circa 1675 Veenwouden. Getrouwd circa 1700 met Hinke Doejes, geboren circa 1678 Veenwouden, dochter van Doeje Wytses. Uit dit huwelijk:
 • Klaas Martens, geboren in 1701 in Veenwouden en overleden op 10-05-1774 Hardegarijp. Getrouwd op 15-07-1731 in Veenwouden met Dirkje Joukes, geboren op 03-05-1709 Oenkerk en overleden in 1760/61 Hardegarijp, dochter van Jouke Dirks en Atje Ruurds. Uit dit huwelijk:
 • Jouke Klazes, geboren op 01-12-1737 Veenwouden en overleden op 14-12-1792 Giekerk. Getrouwd (1) op 27-05-1755 Veenwouden met Attje Doejes, geboren op 18-08-1737 Veenwouden, dochter van Doeje Martens en Grietje Joukes. Uit dit huwelijk:
 • Dooye Joukes de Haan, (koemelker 1814), geboren circa 1757 te Bergum (Fr), overleden op 25-06-1822 om 16.00 uur te Tietjerksteradeel (Fr). geboren in Veenwouden en Aaltje Polles, geboren in Bergum. Uit dit huwelijk:
 • Jouke Dooyes de Haan, geboren ca. 1782 te Bergum, overleden op 07-09-1828 te Tietjerksteradeel (Fr). Gehuwd met Aantje Alberts.
 • Aaltje Dooyes de Haan, geboren ca. 1788 te Bergum
 • Polle Dooyes de Haan (turfschipper), geboren op 23-07-1790 in Veenwouden/Bergum (Tietjerksteradeel) en overleden op 31-07-1849 om 11.00 uur op een schip liggende te Aalrum, zoon van Dooye Joukes de Haan, geboren in Veenwouden en Aaltje Polles, geboren in Bergum. Getrouwd op 04-06-1814 in Tietjerksteradeel met Sytske Annes van der Veen (dienstmeid), geboren op 21-10-1792 te Oenkerk/Roodkerk (Fr), overleden op 18-12-1870 in Ferwerderadeel/Hallum, dochter van Anne Baukes van der Veen (schipper), geboren in Doniaga en Sjoukje Andries. Uit dit huwelijk:
 • Anne Polles, geboren op 06-12-1815 te Oenkerk
 • Aaltje Polles de Haan, geboren op 31-03-1818 in Tietjerksteradeel en overleden op 30-03-1890 te Oenkerk (Fr) op 71-jarige leeftijd. Getrouwd op 09-08-1841 in Westdongeradeel met Ewe Melles Elzinga (Schipper), geboren op 18-05-1818 in Westdongeradeel en overleden op 09-08-1895, zoon van zoon van Melle Jans Elzinga en Dieuke Jetes Dijkstra. Uit dit huwelijk:
  • Sytske, Ewes Elzinga geboren op 07-04-1842 te Leeuwarden (Fr), overleden op 22-08-1866 op 24-jarige leeftijd.
  • Melle Ewes Elzinga (schipper) geboren op 03-01-1844 om 18.00 uur te Haulerwijk. 
  • Polle Ewes Elzinga, geboren op 01-12-1845 te Drachten (Fr), overleden op 10-05-1872 op 26-jarige leeftijd.
  • Dieuke Ewes Elzinga, geboren op 15-12-1848 te Wierum (Fr). Getrouwd op woensdag 11-08-1880 met Johannes Franciscus Kommers, geboren in 1849/50, zoon van Cornelis Kommers en Johanna Maria Koolen.
  • Anne Ewes Elzinga, geboren op 20-03-1851 te Wierum (Fr), overleden op 15-09-1935 te Provo, Utah (US) op 84-jarige leeftijd.
   Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 21-09-1872 te Appingedam (Gr) met Lyfke van Driesen, 30 jaar oud, geboren op 20-12-1841 te Appingedam (Gr), overleden op 16-03-1911 te Salt Lake City (US) op 69-jarige leeftijd, dochter van Geert Feikes van Driesen en Johanna Jans Dallinga.
   Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 30-11-1911 met Hendrika Maigret, 37 jaar oud, geboren op 21-03-1874 te Utrecht (Ut), overleden op 02-06-1962 te Salt Lake City (US) op 88-jarige leeftijd, dochter van Isaac Maigret en Gerdina Johanna de Blaauw.
  • Regina Ewes Elzinga, geboren op 25-08-1853 te Bakkeveen (Fr), overleden op 25-04-1911 om 17.00 uur te Delfzijl (Gr) op 57-jarige leeftijd. Vader en moeder waren toen al overleden.
   Gehuwd met Albertus van Zuijlen.
  • Sjoukje Ewes Elzinga, geboren op 14-08-1856 te Oostdongeradeel (Fr), overleden.
  • Jete Ewes Elzinga, geboren op 29-04-1859 te Birdaard (Fr), overleden op 01-12-1886 op 27-jarige leeftijd.
  • Jantje Ewes Elzinga, geboren op 14-08-1861 te Oosterwolde (Fr), overleden op 12-02-1940 op 78-jarige leeftijd.
 • Sjoukje Polles de Haan, geboren op 12-11-1820 te Ferwerd (Fr), overleden op 24-10-1909 te Westdongeradeel (Fr) op 88-jarige leeftijd. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1849 te Westdongeradeel met Willem Frederik Schregardus, 28 jaar oud, geboren op 26-03-1821, overleden op 07-07-1871 op 50-jarige leeftijd, zoon van Machiel Schregardus, bakker, herbergier te Aalsum, en Geertje Lycklama à Nijeholt. Uit dit huwelijk:
  • Polle Schregardus, geboren op 02-07-1850 in Westdongeradeel. Getrouwd op 26-08-1876 in Westdongeradeel met Berber Visser. (zij zijn in 1881 geëmigreerd naar de V.S.) Uit dit huwelijk:
   • Sjouke Schregardus, geboren op 07-07-1877 in Westdongeradeel
   • Dirkje Schregardus, geboren op 13-10-1878 in Westdongeradeel
   • Willem Schregardus, geboren op 02-03-1880  in Westdongerdeel
  • Anke Catharina Schregardus, geboren op 21-12-1852 in Westdongeradeel en overleden op 04-02-1853 in Westdomgeradeel.
  • Machiel Schregardus, geboren op 02-06-1854 in Westdongeradeel. Getrouwd in Westdongeradeel op 20-09-1877 met Trijtje van Sinderen.
  • Anne Schregardus, geboren op 16-05-1857 in Westdongeradeel en overleden op 19-03-1859 in Westdongeradeel
  • Anne Schregardus, geboren op 09-01-1865 in Westdongeradeel. Getrouwd met Grietje Sapes van der Ploeg. Uit dit huwelijk:
   • Sjoukje Schregardus, geboren op 19-06-1895 in Westdongeradeel
   • Sape Schregardus, geboren op 27-12-1898 in Westdongeradeel. Getrouwd op 17-06-1936 in Amsterdam met Johanna Jacoba Berghuijs, dochter van Jacob Johannes Berghuijs en Elisabeth Catharina Hendrika Henneman   
   • Aaltje Schregardus, geboren op 19-10-1900  in Westdongeradeel
 • Doeye Polles de Haan, geboren in Tietjerksteradeel in 1824/25 en overleden op 21-12-1901 in Hoogezand. Gehuwd met Feikje Feitses de Vries.
 • Tiete Polles de Haan, geboren op 24-02-1828 te Tietjerksteradeel en overleden op 06-03-1828, 11 dagen oud in Tietjerksteradeel.
 • Tijtje Polles de Haan, geboren op 29-03-1829 in Westdongeradeel en overleden aan boord van een schip in Martenshoek? Getrouwd (1) met Klaas Oebeles van der Wijk, geboren op17-1-1827 in Ureterp en overleden op 15-09-1869 in Grootegast (Opeinde) (dagloner/politieagent?). Getrouwd (2) met Gerrit Hendriks van der Kaap, zoon van Elske van der Kaap, geboren te Zevenhuizen op 18 december 1821, overleden te Musselkanaal op 2 februari 1895
 • Jelte Polles de Haan, geboren in 1831 en overleden op 05-11-1832 in Tietjerksteradeel.
 • Jeltje Polles de Haan, geboren circa 1834 in Dokkum en overleden op 16-12-1890 in Ferwerderadeel. Getrouwd op 9-6-1855 in  Ferwerderadeel met Renze Douwes Visbeek, geboren circa 1832 in Hallum en overleden op 18-6-1878 in Ferwerderadeel , zoon van Douwe Klazes Visbeek en Ytje Gerrits Terpstra. Uit dit huwelijk:
  • Ytje Renzes Visbeek, geboren circa 1856 in Hallum. Getrouwd op 16-5-1874 in Ferwerderadeel met Jan Visbeek, geboren circa 1853 in Marrum, zoon van Klaas Douwes Visbeek en Antje Jans Hoekstra.
  • Douwe Visbeek, geboren circa 1860 in Hallum. Getrouwd op 10-5-1884 in Ferwerderadeel met Klara Hoekstra, geboren circa 1860 in Hallum, dochter van Jitse Bienes Hoekstra en Dieuwke Anthoons Hamstra.
  • Sytske Visbeek, geboren circa 1862 in Hallum. Getrouwd op 12-8-1882 in Ferwerderadeel met Ybele van Dijk, geboren circa 1862 in Marrum, zoon van Frans Falentijns van Dijk en Tytje Ybeles Regnerus.
  • Trijntje Visbeek, geboren in 1862/63 in Hallum en overleden op 14-08-1924 in Anjum. (ongehuwd)
  • Klaas Visbeek, geboren circa 1865 in Hallum  en overleden op 31-5-1913 in Leeuwarden. Getrouwd op 18-5-1889 in Ferwerderadeel met  Fokje de Jong, geboren circa 1864 in Hallum  en overleden op 28-5-1945 in Ferwerderadeel, dochter van Gerben Aukes de Jong en  Sakje Wopkes Brandsma.
  • Saakje Visbeek, geboren circa 1881 in Marrum. Getrouwd op 25-5-1912 in Ferwerderadeel met Jan Smits, geboren circa 1878 in Westernijkerk, zoon van Sake Jans Smits en Antje Jacobs de Braak.
  • Antje Visbeek, geboren circa 1872 in Hallum en overleden op 20-8-1900 in Ferwerderadeel. Getrouwd op 4-11-1893 in Ferwerderadeel met Cornelis Zagema, geboren circa 1869 in Hallum, zoon van Ydae Cornelis Zagema en Mentje Pieters Wiersma.
 • Janke Dooyes de Haan, geboren ca. 1792 te Bergum
 • Jelte Dooyes de Haan, geboren ca. 1796 te Bergum, overleden op 13-09-1868 te Tietjerksteradeel (Fr). Gehuwd op 17-08-1820 te Tietjerkseradeel (Fr) met Aafke Geeles van der Heide (Heyde), geboren ca. 1797, overleden op 23-02-1875 te Tietjerksteradeel (Fr).
 • Trijntje Dooyes de Haan, geboren ca. 1799 te Bergum, overleden op 04-02-1814 te Tietjerksteradeel (Fr)

Sjoukje Polles de Haan. Zij begon na de dood van haar man een kruidenierswinkeltje. De foto is in Dokkum genomen door H. Bulens, Photographie Instantanée. Haar oudste zoon, Polle, is in 1881 geëmigreerd naar de V.S., naar Prairie City, Iowa. 

 

Tijtje Polles de Haan, geboren op 29-03-1829 in Westdongeradeel en overleden aan boord van een schip in Martenshoek?
Getrouwd (1) met Klaas Oebeles van der Wijk, geboren op 17-1-1827 in Ureterp en overleden op 15-09-1869 in Grootegast (Opeinde) (dagloner/politieagent?).

Tijtje kreeg op 10 november 1871 Opende, Grootegast, twee jaar na de dood van Klaas Oebeles van der Wijk, een zoon, die haar naam draagt:

 • Doeije de Haan, geboren op 10-11-1871 in Opende (Grootegast). Getrouwd op 23 juni 1894  in Onstwedde met Harme Bons, geboren op 27 mei 1870 in Horsten (Onstwedde), dochter van Eltje Bons en Geertje Bakker. Uit dit huwelijk:

  • Klaas Anne de Haan, geb. 20 september 1893, Musselkanaal, Onstwedde, Groningen, ovl. 14 september 1903, Gieterveen, Gieten, Drenthe

  • Tietje de Haan, geb. 06 februari 1896, Musselkanaal, Onstwedde, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats, ovl. 12 februari 1896, Musselkanaal, Onstwedde, Groningen

  • Tietje de Haan, geb. 15 augustus 1897, Horsten, Onstwedde, Groningen

  • Eltje de Haan, geb. 20 september 1899, Horsten, Onstwedde, Groningen, ovl. 01 juni 1903, Emmen, Drenthe

  • Doeije de Haan, geb. 01 september 1901, Horsten, Onstwedde, Groningen, ovl. 30 september 1907, Groningen,

  • Eltje Klaas Anne de Haan, geb. 23 april 1904, Emmen, Drenthe, ovl. 05 augustus 1904, Stadskanaal, Groningen

  • Antje de Haan, geb. 11 juli 1905, Sappemeer, Groningen

  • Eltje de Haan, geb. 22 november 1910, Hoogezand, Groningen

Getrouwd (2) te Onstwedde op 2 februari 1889 met de 67-jarige Gerrit Hendriks van der Kaap, zoon van Elske van der Kaap, geboren te Zevenhuizen op 18 december 1821, overleden te Musselkanaal op 2 februari 1895