Aaltje van der Kaap

Aaltje van der Kaap, dochter van Harm Karstens van der Kaap, geboren in Zevenhuizen op 2-12-1847, overleden op 20-12-1939 om 15.30 uur in Hoogeveen. Getrouwd in Borger op 27-02-1874 met Pieter Kloosterman, geboren in Zevenhuizen (Leek) op 15-08-1849 en overleden op 15-07-1922 in Klazienaveen (Emmen), zoon van Sipke Kloosterman (Tolbert) en Tjipken van der Vinne (geboren op 28-04-1830 in Zevenhuizen en overleden 28-05-1901 in Drouwenermond), getrouwd op 01-04-1848 in Leek. Uit dit huwelijk:

Pieter is in het leger ingeschreven in 1868. Hij is opgekomen voor de lichting 1869, zijn lotnummer was 29. Hij heeft een plaatsvervanger ingehuurd die op 4 mei 1869 voor hem in ingelijfd bij het regiment Veldartillerie. Op 14 januari 1870 is deze een vrijwillige verbintenis aangegaan met voornoemd regiment. 

Na het overlijden van Pieter KLoosterman ging Aaltje met haar dochter Temmiena Fokkeliena en haar kleinzoon Pieter op 04-11-1927 naar de Boven Havenstraat 11 te Kampen. De oudere broer van Pieter, Johannes Christoffel was al op 09-10-1925 naar Kampen gegaan. De vrouwen zijn op 05-07-1933 naar Van Heutszsingel 35 te Coevorden verhuisd en op 03-05-1939 naar de Van Echtenstraat 44 te Hoogeveen

Aaltje van der Kaap                                                      Pieter Kloosterman


Afstamming Tjalling Heldring

Tjalling Jacobs Heldring, geboren op 10-03-1806 te Drachten (gezindte: Chr. Afgesch.), overleden op 05-05-1863 te Appelscha (Ooststellingwerf) op 57-jarige leeftijd, zoon van Jacob Tjeerts en Geertje Einze Kooistra. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-07-1832 te Leek, met Antje Karstens van der Kaap. (beide hebben een certificaat van onvermogen). Uit dit huwelijk:

Tjalling Jacobs Heldring was schoenmakersknecht;vervener. Signalement militie: aangezicht: rood; voorhoofd: breed; ogen: blauw neus: ? ; mond: groot; kin: rond; wenkbrouw: blond; lengte 1 el en 590 St. geen merkbare tekenen. Hij verhuisde evenals de familie KLOOSTERMAN rond 1850 naar Drouwenermond. Daar werd hij vervener.

Graf van Aaltje van der Kaap en Pieter Kloosterman in Klazienaveen 


Afstamming Tjipken van der Vinne

Bron: http://members.home.nl/mondker/nieuwe_pagina_7.htm


Afstamming Sipke Pieters Kloosterman

De jongere broer van Sipke Pieters Kloosterman, Pieter Pieters Kloosterman, geboren op 15-12-1826 te Tolbert, is door verdrinking op 13-04-1859 te Sebaldeburen op 32-jarige leeftijd om het leven gekomen. De Provinciale Groninger Courant meldt op zaterdag 16 april 1859:
"Eergisterenmiddag passeerden drie personen, wonende te Zevenhuizen, met een vracht bijen langs den Woldweg onder Sebaldeburen en geraakten, schoon zij bij den wagen aanliepen, even voorbij de Oude Gaarkeuken, bij het omslaan van het achterstel van den wagen en het afslaan der ladders, met de bijen en al wat op den wagen bevond, in de daarlangs aanwezige sloot, tengevolge waarvan een man, van 32 jaar, daarbij verdronken is. De beide anderen, waarvan de eene tot aan het midden en de andere tot aan den kin in het water hheft gestaan, zijn, zover men weet, er met den schrik afgekomen. De verongelukte laat ene bedroefde weduwe en twee kinderen na. (het derde kind is na zijn dood geboren en kreeg de naam Pieterdina). De heer burgemeester der gemeente Grootegast heeft, nadat zijne edelachtbare van het voorval kennis had bekomen, vergezeld van een wethouder en een geneeskundige, zich onmiddellijk naar de plaats des ongevals begeven, aldaar het nodige onderzoek in het werk gesteld en eene lijkschouwing bij den verongelukte doen verrichten",

Bron: http://www.rodenboog.nl/verhalen/archief/verdrinkt.html