Jans Geerts Meendering

Jan Geerts Meendering, zoon van Geert Jans Meendering, gedoopt 19-06-1760 in Sellingen en overleden op 29-10-1815 in Sellingen (arbeider). Getrouwd rond 1792 met Anneke Harms Toles, gedoopt in 23-03-1764 in Sellingen en overleden op 28-09-1846 in Zuidveld. Uit dit huwelijk:

 

Anneke Harms Toles 

Thole Jans, eigenerfde (landeigenaar met bepaalde rechten), boerderij nr.12 (BB Sellingen), geboren te Onstwedde rond 1653, wonende aldaar en te Sellingen, overleden tussen 9 januari 1714 en 16 februari 1714, ongeveer 61 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Jan Asckes en Elske Tholes.Op 12 mei 1692 huurt hij erve Schroers III te Onstwedde voor een periode van 8 jaar. (Wegman, Het karspel Onstwedde blz.169) Thole is getrouwd te Sellingen voor 1696, op hoogstens 43-jarige leeftijd met Wendele Derks Nannes (hoogstens 26 jaar oud), geboren te Sellingen rond 1670, overleden aldaar in het jaar 1714, ongeveer 44 jaar oud, dochter van Derck Geerts Nannes (eigenerfde, landbouwer, boerderij nr.12 (BB Sellingen) en herbergier) en N.N.. Uit dit huwelijk:

Derck Tholes trouwt (2) met Willemke Hindricks Elling, geboren Roswinkel , overleden Sellingen , trouwt(1) Sellingen 22 december 1717  

Derck Tholes, landbouwer, boerderij nr.12 (BB Sellingen), gedoopt te Onstwedde op 13 april 1696, wonende te Sellingen en te ter Haar, overleden te Sellingen na 1759, minstens 63 jaar oud, zoon van Thole Jans (I) en Wendele Derks Nannes. Op 02-05-1759 werd Jan Berents van der Scheer in Sellingen gearresteerd, wegens huurschuld aan Derk Tholen, en werd beslag gelegd op zijn goederen zolang de huur niet is voldaan. In saken Derk Tholen arrestant C: Jan Berents van der Scheer in Sellingen gearresteerde en partie contenderende den Arrestant tot confirmatie van desselfs geemaneerd mandaat van arrest ten einde gearresteerde sig na vertoninge deeses niet zoude onderstaan of verdrijsten om desselfs goederen te vervoeren of verbrengen uit desselfs bewoonde behuisinge of elders maar daar in arresto te laten verblijven, heen ter tijd den impetr. wegens zijne pretensie huire zijn voldaan.