Attestatie

Een attestatie is een kerkelijk getuigschrift, dat bij vertrek van een lid der gemeente naar elders wordt afgegeven namens de kerkenraad van de gemeente van herkomst en een verklaring behelst omtrent de zuiverheid in de leer en de onberispelijkheid van de levenswandel van het betrokken lid. Op grond van de attestatie wordt de betrokkene krachtens het kerkverband in de nieuwe woonplaats als lid der gemeente aanvaard.