Boeken over Drente en het veen

M.A.W. Gerding (red.), Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe (Meppel/Amsterdam 1989)

- Dit boek is een algemene geschiedschrijving van Emmen en omstreken.
 
U. Bakker, Zuster, kom toch over. Belevenissen van een emigrantenfamilie uit Friesland. Brieven uit Amerika in de periode 1894 - 1933. (Winsum 2000)
- Een boek over een vergelijkbare situatie.
 
M.S.M. Simons, Tussen turf en televisie. Acculturatieproblemen van een binnenlandse migrantengroep gedurende een aantal generaties (Assen 1960)
- Dit boek gaat over de Drenthen die naar Eindhoven trokken om voor Philips te gaan werken.
 
Landbouw-Economisch Instituut, De arbeidsvoorziening in het landbouw- en veenbedrijf in Zuidoost-Drente. Een onderzoek naar de werkgelegenheid en het arbeidsaanbod in het landbouw- en veenbedrijf. Rapport No. 218 Afdeling Streekonderzoek ('s-Gravenhage 1955)
- Dit boek bevat zeer nuttig cijfermateriaal.
 
S. van der Hoek, 1879 Emmer-Compascuum 1979. 'Door den vreemd'ling met eerbied te naderen' Tijdsbeeld van een veenkolonie (Groningen 1979)
- Dit boek schetst een fraai beeld van het dorp Emmer-Compascuum gedurende een eeuw.
 
P. Taylor, The Distant Magnet. European emigration to the U.S.A. (London 1971)
- Een algemene geschiedschrijving over Europese emigratie naar Amerika.
 
C.J.P. Zaalberg e.a., Rapport van de Commissie van Advies voor de Veenafgraving ('s-Gravenhage 1928)
- Ook dit boek bevat nuttig cijfermateriaal e.d.
 
H. van Stekelenburg, Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820 - 1880 (Tilburg 1991)
Y. Saeressig-Schreuder en R.P. Swierenga, Catholic emigration from the southern provinces of the Netherlands in the nineteenth century (Voorburg 1982)
- Voor deze boeken geldt een vergelijkbare situatie: Noord-Brabant is op veel punten goed vergelijkbaar met Drenthe (o.a. het veengebied de Peel).
 
J.F. Voerman, Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940 (Groningen 2001)
- Een uitvoerige studie over deze streek.
 
A. Galema, "Forjit my net": Friese emigratie naar de Verenigde Staten aan het eind van de negentiende eeuw, in: Groniek 20 afl. 96 (Groningen 1986) 89-101
- De situatie in Friesland is goed vergelijkbaar met die in Drenthe/Groningen.
 
M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning: de verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950 (Wageningen 1995)
- Van dit boek zijn m.n. de bladzijdes 244-265 interessant. 
 
A. Kleijn, De Drentse dorpen (Meppel 1948)
H.G.W. van der Wielen, Een Friesche landbouw-veenkolonie: bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland (Amsterdam 1930)

B. Roossien (red.), Musselkanaal: een verhaal over turf, groei en bedrijvigheid (Groningen 2000)

K.J. Huisman, Opstand in de turf: het harde leven in een veenderijgebied (Leeuwarden 1981)

Mr.Drs. Wim Visscher (Nieuw-Amsterdam), Een wereld van turf   ISBN 90 76877 05 X uitgegeven door H&K Uitgevers 2003

Mr. Drs.W. Visscher, Rond de Runde ISBN 90 72 457 536,

Mr. Drs.W. Visscher, Wijkend Verleden ISBN 90 90 1288 69

Mr. Drs.W. Visscher, Bumaveen ISBN 90 76877 04 1

Dr. Jochem Kroes,  De Gietersen  in Friesland