Elske Carstens

  Jacob Janssen Hayke Michiels            
  Karst Jacobs Karstens Geertruijt Alberts Gerrit Hindriks Elske Deters Deters
Jan   Carst Karstens Martje Gerrits
Jacob Jans Elske Karstens

                                                                                    Karst Jacobs van der Kaap

Afstamming van Karst Jacobs, de eerste Van der Kaap

De zoektocht naar de voorouders van Karst Jacobs (van der Kaap) is niet eenvoudig. Sterker nog deze loopt al bij zijn vader, Jacobs Jans, vast. Gegevens over hem ontbreken in de doopboeken van voor 1811. Zijn deze doopboeken verdwenen of is hij niet gedoopt, we weten het eenvoudig weg niet. Over de vroyw van Jacob Jans, Elske Carstens is gelukkig wel meer bekend. 

Jacob Jans, geboren rond 1743 in Oldebert (Tolbert) en overleden voor 22-3-1781. Ondertrouwd op 18-10-1767 in Midwolde en getrouwd op 8-11-1767 met Elske Karstens (doopboek van Tolbert Elske Klasens) van Sevenhuyzen, gedoopt op 25-02-1742, dochter van Carst Carstens en Martje Gerrits. Uit dit huwelijk: 

Elske Carstens trouwt in 1781/82 met Jan Jacobs Koenes, gedoopt in Tolbert op 22 februari 1739, zoon van Jacob Jans Koenes en Grietien Gerrits (zus van Martje Gerrits), weduwnaar van Renske Willems. Uit dit huwelijk:

Akte van verkoop en overdracht in 1787 door Jan Jacobs Koenes en zijn vrouw Elske Carssens aan Jan Pieters van een behuizing met de ertoe behorende beklemming van landerijen te Diepswal onder Tolbert, omvang 1 charter.
Transportbrief waarbij Jan Jacobs Koenes en Elske Karstens e.l. verkoopen aan Coene Geerts en Wemeitje Geerts e.l. een behuizing en beklemminge der landerijen staande en gelegen op Sevenhuisen nader omschreven bij bijgevoegde aankoopbrief van 28 Jan. en 28 mei 1777 doende tot wijkhuur aan douairiere Sloet vrouwe van den huise ter Heil jaarlijks 20 gl. De Leek 1787 April 19. Zegel van W. Entrup J.U.D. geconst. Grietman van Vredewolt verloren 2 charters. Waarschijnlijk heeft Jan Jacobs Koenes deze behuizing tien jaar eerder van diezelfde Coene Geerts gekocht: Koopbrief van 1777 Jan. 28-Mei 28 waarbij Coene Geerts de betreffende behuisinge verkoopt aan Jan Jacobs Koenes.

Stukken betreffende een proces in 1807 tegen Grietje Pieters Snip wegens diefstal uit het huis van Johannis Tonnis en zijn vrouw Jeltje Martens, woonachtig op het Oosterzand onder Oldekerk, en tegen Elske Karsten, weduwe van Jan Jacobs Koenes, woonachtig in de Holm onder Tolbert, wegens medeplichtigheid en heling. (De Holm is een buurtje in de gemeente Leek in de provincie Groningen. Het ligt aan de doorgaande weg tussen Tolbert en Niebert. Langs de buurt liep vroeger de Tramlijn Drachten - Groningen. De naam De Holm komt van Holm=eilandje, zandige hoogte.)

Jan Jacobs Koenes had al vijf kinderen uit zijn huwelijk op 16 mei 1762 met Renskje Willems, geboren in Zevenhuizen, gedoopt op 9 december 1736 en overleden vr 22 maart 1781, dochter van Willem Hindriks en Pietje Geerts.

Afstamming Jan Jacobs Koenes

Jan Koenes, van Roden, lidmaat Midwolde 15 juni 1710, komende van Roden, nog lidmaat op 6 sept. 1713, met notitie 'vertrokken', lidmaat Tolbert 22 juni 1721, met attestatie van Leek, na 1724. Getrouwd (1) ca. 1710 met Aaltien Geerts, van Roden, lidmaat Midwolde 15 juni 1710, komende van Roden, nog lidmaat op 6 sept. 1713, met notitie 'doot', tussen 22 okt. 1719 en 22 juni 1721. Uit dit huwelijk:

Jan Koenes is later getrouwd (2) in Tolbert 7 mei 1724 met Aafje Gerbens.  


Afstamming van Elske Karstens 

Jacob (Jackop) Jans(s)en, geboren rond 1645 en overleden voor 26-08-1677. Getrouwd in 1674 met Hayke (Haijke) Michiels (beide lidmaat van Midwolde, Leeke, en Sevenhuijsen). Uit dit huwelijk:

1. Trijntie Jacobs Karstens, gedoopt 7 september 1673 te Midwolde.

2. Karst Jacobs Karstens, geboren 1674 te Zevenhuizen, gedoopt op 27 september 1674 (of mei 1674) te Midwolde, overleden voor 11-06-1719. Gehuwd (kerk) op 5 september 1696 te Midwolde met Geertruijt Alberts, geboren in 1675? in Roden. Uit dit huwelijk:

        Trientje Carstens trouwt (2) op 25-04-1745 met Roelf Jans van Zevenhuizen. Uit dit huwelijk:

3. Annigtie Jacobs Karstens, geboren 24 juli 1676 te Midwolde, gedoopt 29 juli
1676 te Midwolde.

4. Jacob Jacobs Karstens, gedoopt 26 augustus 1677 te Midwolde. 

Geertruijt Alberts trouwde (2) op 11-06-1719 in Midwolde met Jan Hindrix, geboren in Zevenhuizen. Uit dit huwelijk:

Jan Hindrix trouwde later, op 10 januari 1731 in Midwolde en Leek Antje Harms uit Zevenhuizen. Uit dit huwelijk:

Anecdote over Jan Derx Holman

In de familie Holman heeft van generatie op generatie het verhaal de ronde gedaan dat de eerste Holman in Nederland - en dat moet dan wel Jan Derx zijn vader geweest zijn- een, omstreeks 1672, in Leek gedeserteerde huursoldaat was, afkomstig uit het leger van Christoph Bernard van Galen, bisschop van Munster, beter bekend als Bommen Berend. Tot deze conclusie komt bijvoorbeeld Meent van der Sluis. Heiko Ahlers betwijfelt dit omdat Oldenburg volgens hem niet tot het "HoheitsGebiet" van Bernard van Galen behoorde. Harm Westra sluit het niet volledig uit omdat het Oldenbrugerland wel tot het recruteringsgebied van de bisschop behoorde.

Pieter Hemkes Rozema

Uit het huwelijk van Pieter Hemkes Rozema met Antje Rinses: