Huis De Kaap

Van Karst Hut ontving ik de volgende informatie:

Al surfend op het internet kwam ik toevallig bij de genealogie van der Kaap. Wie schetst mijn verbazing dat ik daar foto's zag van mijn geboortehuis. Daar ben ik in 1936 geboren, opgegroeid, heb daar vandaan gestudeerd en er gewoond tot 1960. Mijn ouders, Frans Hut en Aaltje Fonck, hebben die boerderij laten "zetten" in 1932/1933 en daar gewoond tot einde zestiger jaren en toen het huis verkocht aan de heer Dr H.J.Veenstra, die er nu nog woont. De huidige bewoner heeft dat bordje met "De Kaap 1933" laten aanbrengen. Hem kennende, zal hij wel goed hebben uitgezocht waarom hij dat heeft gedaan. 

Ik heb de lagere school in Zevenhuizen-OostindiŽ bezocht en er zelfs nog even les gegeven, maar ik kan me niet herinneren dat de naam van der Kaap daar toen (nog) voorkwam. De verharde weg, waar vandaan de foto's van "onze" boerderij zijn gemaakt, was vroeger het Kaapdiep! Dat Kaapdiep is later, al voor ik geboren werd, gedempt. Als U langs die weg rijdt, kunt u links en rechts daarvan nog zien waar ze de grond voor het dempen weggehaald hebben.

Mijn moeder, nu 95 jaar (in 2001), vertelde vroeger wel dat er soms post geadresseerd werd aan de familie F.Hut, wonende aan het Gedempte Kaapdiep, te Terheijl. (Wij woonden in Drente!). Al onze buren, die aan de weg woonden, woonden in OostindiŽ. Dat gaf vaak verwarring als ze de bewoners van Terheijl moesten hebben. Op kaart no 113 ( verkend in 1925 ) van de Historische Atlas Groningen, uitgeverij Robas Producties 1990, ISBN 90-72770-09-9 staat het Kaapdiep nog aangegeven. Langs dat gedempte Kaapdiep, aan de westzijde ervan, liep vroeger een sloot met stromend water (Ik weet niet of die er nu nog is). Deze ontstond in het gebied wat door ons de Brandparken werd genoemd. Dat water was zo helder en schoon, dat onze buren het wel gebruikten voor koffie, thee, enz. Het stroomde  naar het noorden tot aan het Hoofddiep, boog daar af naar het oosten en vormde later de grens tussen Leek en Nietap en mondde vervolgens tegenover het landgoed Nienoord uit in het Hoofddiep. Het Piepke, tussen Leek en Nietap, was een brug over dit beekje. 

Ik ben in het bezit van zowel de volledige genealogie van de familie Hut als van de familie Fonck.