Bron: Vermaseren, atlas geschiedenis, Wolters Noordhoff