Kaart van het gebied waar Karst Jacobs van der Kaap woonde in het begin van de negentiende eeuw en waaraan onze familie naar alle waarschijlijkheid zijn naam ontleent.

 

meer kaarten