Stamboom van de familie Van der Kaap

 
     

Nieuwsbrief 5, mei 2005

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Bijdragen aan de nieuwsbrief en reacties zijn zeer welkom op kaap@home.nl

 
stamboomsite - nieuwsbrief archief

contact

 
Jan Lienmeel

Wat precies het beroep van Karst Jacobs is geweest is mij niet bekend, maar zeer waarschijnlijk was hij veenarbeider. Erg breed zal hij het niet gehad hebben. Des te opmerkelijker is het dat een achterkleindochter van hem op stand woonde in Nieuw-Amsterdam.

Korneliske Heldering was de kleindochter van Antje van der Kaap, de dochter van Karst jacobs.  Deze Korneliske, geboren in Ooststellingwerf, trouwde op 17-07-1901 te Emmen met Jan Gorter, bijgenaamd Jan Lienmeel, net als Korneliske geboren in Ooststellingwerf.

Deze Jan Gorter was gruttenmolenaar en electriciteitsfabrikant te Nieuw Amsterdam. In 1900 kocht hij een stuk grond van de N.V. Drentsche Kanaal Maatschappij, waarop hij een woning met daarachter een stoomkoren- en lijnkoekenmalerij liet bouwen. In 1911 startte hij een elektrische centrale die floreerde en een geduchte concurrent werd voor de provinciale elektriciteitsbedrijven.

In 1912 werd hij voorzitter van de afdeling Drenthe van de Algemene Nederlandsche Molenaarsbond en het jaar daarop trad hij toe als firmant in de fa. Visscher, Gorter en Heldring, fabrikanten van turfstrooisel. In het zelfde jaar werd hij lid van de gemeenteraad van Emmen en enkele jaren later kwam hij in de Provinciale Staten,

In 1918 richtte hij met huisarts Lodewijks een comitť op "ter bevordering van een stoomtramverbinding Nieuw Amsterdam- Schoonebeek. In 1918 beŽindigde hij de maalderij om in 1919 wethouder van volkshuisvesting en later van financiŽn te worden. In 1920 begon hij een ijsfabriek "Nova Zembla", die ijsstaven leverde aan slagerijen. Hij exploiteerde een laagveenpolder bij Wolvega en deed in 1926 een octrooiaanvrage voor het conserveren in vaten. Als commissielid van de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten verzette hij zich tegen onrechtvaardige wetgeving met betrekking tot gemeentebelastingen. Hij vervulde nog vele functie waaronder lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe en commissaris van Het Landschap Drenthe, bestuurslid van de Vereniging voor Chr.Lageronderwijs., de vereniging Ambachtschool en Chr. Ulo te Emmen.

Dat het hem voor de wind ging bleek in 1931 toen hij eigenaar werd van de monumentale villa "Echtenstein".  Deze villa werd in 1877 gebouwd door Jonkheer mr. Anne Willem van HOLTHE tot ECHTEN (zoon van Rudolph Otto van HOLTHE en Anna Geertruida van Echten) voor zijn zoon Jonkheer Mr. Johan HORA van HOLTHE tot ECHTEN, vervener te Nieuw Amsterdam.

Foto's van Echtenstein