Stamboom van de familie Van der Kaap

 
     

logo van oostindie

Deze nieuwbouwwijk ligt in het gebied waar onze stamvader Karst Jacobs van der Kaap heeft gewoond, en waaraan wij onze achternaam ontlenen.

 
stamboomsite

contact

 

foto van het Leekster Hoofddiep


Het dorp Leek steekt het Leekster Hoofddiep over...


Aan de zuidkant van het water, omsloten door de Roomsterweg, de Oostindischewijk en de weg Oostindie, verrijst een hele nieuwe woonwijk: Oostindie.

Met zo’n 1200 woningen voorziet deze wijk in de woningbehoefte van Leek. Wat uw woonwens ook is, in Oostindie vindt u ongetwijfeld wat u zoekt: van huur- tot koopwoningen en van appartementen tot vrijstaande villa’s.

Wat alle woningen gemeen hebben is duurzaamheid.
Bij de realisatie van Oostindie besteden we veel aandacht aan het behoud van landschappelijke elementen, besparing van energie, veiligheid en optimale leefbaarheid voor jong en oud.
Hiermee maakt Leek dan ook een duurzame sprong zuidwaarts.

Infolijn Oostindie
Voor vragen en klachten over de uitvoering van Oostindie kunt u de Informatielijn Oostindie van aannemerscombinatie KWS/Grontmij bellen: (0594) 587 039.
 
   
 
Het Buiten, De Slagen en De Hoven
Oostindie bestaat uit drie verschillende buurten: Het Buiten, De Slagen en De Hoven. Elke buurt heeft zijn eigen specifieke karakter.

De buurtindeling ziet u hiernaast op de tekening (klik op de tekening om een vergroting
te zien)

 
tekening van de wijkindeling - klik voor een grotere afbeelding
 

 
tekening van Het Buiten
 

 

Landelijk wonen in Het Buiten

Het Buiten is het meest landelijk van de drie buurten.

De kavels in Het Buiten volgen de kanalen en sloten die dit veenkoloniale landschap vroeger bepaalden. Alle woningen zijn vrijstaand en liggen vrij aan het water.

De grootste kavels liggen elk op een eigen eiland, de middelgrote kavels zijn geclusterd.

In Het Buiten is ruimte voor experimenten met duurzaam bouwen.


 
 

Lommerrijke lanen in De Slagen

In het landschap waarin De Slagen komt, liggen fraaie houtsingels. Deze singels blijven behouden.

De woonblokken van deze buurt volgen de lijnen van de houtsingels, met haaks daarop de woonpaden die de blokken van elkaar scheiden. Ook in deze buurt komt het water terug, in de vorm van twee watersingels. Zo kunt u in De Slagen kiezen tussen wonen aan een watersingel, aan een houtsingel of wonen in een van de intieme woonpaden.

De woningen aan de watersingels zijn twee onder één kap of rijwoningen. Aan de houtsingels vooral twee onder een kap en aan de woonpaden vrijstaande woningen.
 

 

tekening van De Slagen


 
 

 
tekening van De Hoven


 

 

Wonen aan de gracht of aan een hofje in De Hoven

In het oosten van Oostindie vindt u De Hoven. Het vroegere landgoederenlandschap ziet u terug in de inrichting van deze buurt.

De huizen staan in groepen, gescheiden door watersingels en groen, die grotendeels het uitzicht vanuit de woningen bepalen. Midden in deze groepen woningen bevinden zich groene plantsoenen, de hoven of hofjes waaraan deze buurt zijn naam ontleent. Zo combineren we het gevoel van ruimte met een sfeer van beslotenheid.

In De Hoven kunt u kiezen tussen rijwoningen, twee onder één kap, vrijstaande woningen en appartementen.
   
Aandacht voor natuur en milieu
Oostindie is een wijk die gekenmerkt wordt door veel groen en water, waarbij we onderdelen van het oorspronkelijke landschap behouden en zelfs versterken. De bestaande houtwallen worden bewaard en voor een deel vernieuwd. Ook de waterlopen blijven behouden en worden gedeeltelijk verbreed, een dobbe (turfgat) wordt opnieuw gegraven en het petgat gaan we herstellen in de oorspronkelijke vorm.
Nieuw zijn de twee rietvelden. De rietplanten hier fungeren als een natuurlijke waterzuivering, een helofytenfilter, waardoor het water in Oostindie constant van goede kwaliteit blijft. Dit alles past bij het uitgangspunt van de opzet van Oostindie: een duurzame wijk, met aandacht voor mens, natuur en milieu.


Elkaar ontmoeten
In het centrumgebied is ruimte voor kleinschalige voorzieningen zoals een medisch centrum, snackbar of kiosk met daarboven appartementen. Dit gebied fungeert als ontmoetingsplek voor jong en oud, net als de verschillende buurtparken. Zuidoostelijk van het centrum ligt het sportveldencomplex van de voetbalvereniging VEV '67. Voor kinderen in alle leeftijdsgroepen maken we verspreid door de wijk verschillende speelterreinen. Ook is er ruimte om een school of buurtcentrum te vestigen.

Optimale bereikbaarheid
Oostindie kent straks uitstekende verbindingen, waarbij we vooral rekening houden met fietsverkeer en het openbaar vervoer. In de wijk is een halte van de Qliner, de snelle buslijn tussen Leek en Groningen. Op de fiets bent u binnen een kwartier in hartje Leek.


Regiovisie Groningen-Assen 2030
Het project Oostindie realiseren we naar aanleiding van afspraken over woningbouw, die we hebben gemaakt in het kader van de Regiovisie Groningen-Assen 2030.