Werken in het veen

Soort veen Gebruik
Bonkaarde De bovenste laag, die na afgraven weer op de afgegraven grond werd teruggebracht (verolicht)
Grauwveen De bolsterturven die hiervan werden gestoken werden vooral voor turfstrooisel gebruikt
Blauw pf zwart veen Gebruikt als fabrieksturf
Dargveen Huisbrandturf of baggerturf. Deze werd afgegraven, vermengd met water, gedoorgd, aangespamt, gedoorgd enz. en tenslotte gesneden

rechts bonkaarde

 

Baggerturfmachine

 

Een geladen kleine praam aan het einde van een wijk

Het laden van een turfschip werd 'loegen'en 'stoegen' genoemd en meestal was dit werk voor vrouwen.