Geertje van der Kaap

Geertje Karstens van der Kaap, dochter van Karst Jacobs van der Kaap, gedoopt in Zevenhuizen (Leek) op 29-11-1801 en overleden in Zevenhuizen op 28-09-1830. Getrouwd (1) op 7-05-1825  met Derk Gerkes Feenstra, zoon van Gerke Derks Feenstra en Joanna Pieters Klinkert, geboren in Terheijl op 12-11-1798 (in het certificaat van de Militie wordt 18.10.1798 vermeld als geboortedatum), gedoopt aldaar op 19 december 1798 en overleden voor 6-06-1885 (arbeider). Zij woonden in Terheijl, Baggelveld 3. Uit dit huwelijk:

Het gezin van Gerke Derks Feenstra kwam op 01-05-1851 met hun dochter Geertje (1850) vanuit Leek naar de J.P. Santeeweg 64, (92A) (boerderij De Veldhoven). Het gezin kwam op 25-02-1871 vanuit Leek naar de Vagevuurselaan (hoek Scheperij) in Terheijl, waar hun jongste zoon werd geboren. Het gezin verhuisde in 1879 naar Scheperij 1. Het gezin vertrok 30-04-1881 naar Noorddijk, maar keerde in 1885 terug naar Terheijl, zie Vagevuurselaan (T166), boerderij ‘De Osseboer’.

 

Derk Gerkes Veenstra woonde iets noordelijker aan dezelfde weg als Karst Jacobs van der Kaap (zie hieronder).

Hier woonde Derk Gerkes Veenstra in 1829. 

De Burgemeester van Leek, op getuigenis van Willem van Hoos, veldwachter en van Arent Leertjes Jaarsma, zonder beroep, beiden van competenten ouderdom, bepaalt dat Geert Feenstra, arbeider, wonende in Enumatil in deze gemeente, onvermogend is om de kosten der akten, bewijzen en schrifturen, benoodigd tot het voltrekken van een wettig huwelijk, te kunnen betalen. Leek 2 januari 1867. 

Geert Feenstra is ingeschreven in Leek in 1849 voor de ligting 1849, lot 32, en is in 1852 finaal vrijgesteld wegens broederdienst. Later heeft hij als nommerverwisselaar gediend voor de ligting van 1853.

Getrouwd (2) op 02-02-1867 in Zuidhorn met Gezina Hoesman, geboren in 1833/34 (in de behuizing nummer 80 Langestraat Noordhornen) en overleden op donderdag 21-10-1897 in Groningen, dochter van Berent Hoesman en Klaaske Dekker. Uit dit huwelijk:

De Burgemeester van Zuidhorn, op getuigenis van Berent Pelster, arbeider en van Heere van der Donk, vlaschkammer, beiden van competenten ouderdom, bepaalt dat Gesina Hoesman, dienstmeid, wonende in Zuidhorn, onvermogend is om de kosten der akten, bewijzen en schrifturen, benoodigd tot het voltrekken van een wettig huwelijk, te kunnen betalen. Zuidhorn 24 december 1965.

Derk Gerkes Feenstra getrouwd (2) op 4-09-1831 in Leek met Grietje Hendrik Koerts, geboren in Leek op 22-09-1809 en overleden in Leek op 7-04-1886, dochter van Hendrik Jans Koerts en Menke Oenes van der Veen. Uit dit huwelijk:

Geertje en Derk woonden in 1825 op Baggelveld 3 (huidig adres) in Terheijl. Zoals in 1804 in het Haardstedengeldregister staat omschreven, woonde het gezin in een ‘veentent agter Ter Heijl’ en ‘het was onzeker voor hoe lange’ en zij waren ‘onmagtig om iets te kunnen betalen’.
Geertje en Derk woonden in 1830 (volkstelling) op Oostindië 109, een adres waar verschillende gezinnen woonden. 


Gerrit Durks. Getrouwd met Trijntje Harmens. Uit dit huwelijk:

Gerke Derks Feenstra, ging rond 1803 wonen op Baggelveld 3 in Terheijl (hij woonde er in ieder geval in 1804). Zoals in 1804 in het Haardstedengeldregister staat omschreven, woonde het gezin in een ‘veentent agter Ter Heijl’ en ‘het was onzeker voor hoe lange’ en zij waren ‘onmagtig om iets te kunnen betalen’.

Gerke Derks en zijn kinderen namen in 1812 de naam Veenstra aan. Als gevolg van een schrijffout komen enkelen ook voor als Feenstra.

Zie ook: De site van Pieter Kloosterman

 

Martje Pieters Feenstra, rond 1880.

Deze foto is afkomstig van Truus Pera uit Rotterdam die ook verantwoordelijk is voor veel van bovenstaande informatie over de familie Feenstra. Andere informatie is afkomstig van Ted Rensman.