Antje van der Kaap

Antje Karstens van der Kaap, dochter van Karst Jacobs van der Kaap, geboren te Zevenhuizen (Leek) op 23 april 1813, overleden te Oranjedorp op 27 augustus 1886. Zij was gehuwd met Tjalling Jacobs
Held(e)ring
(schoenmakersknecht, vervener), geboren te Drachten op 10 maart 1806 en overleden op 05-05-1863 in Appelscha, zoon van Jacob Tjeerts Heldering en Grietje Renzes Kooistra. (christelijk afgescheiden gedoopt) Zij hadden beide een certificaat van onvermogen. Uit dit huwelijk:

Tjalling en Antje verhuisden rond 1850 (samen met de familie Kloosterman) naar Drouwenermond.

Signalement van Tjalling Jakobs Heldering (militie)

De naam Oosting is mogelijk afkomstig van Oostindie in Zevenhuizen, de straat waaraan ook Karst Jacobs van der Kaap heeft gewoond.

Zie het boek "Rond de Runde" van Mr. drs. W.Visscher (Nieuw Amsterdam 1997). Educatieve Uitgeverij BQ, Montfoort ISBN 90 72 457 536.


Jan GORTER (Jan Lienmeel), gruttenmolenaar en electriciteitsfabrikant te Nieuw Amsterdam, geboren 00-00-1874 in Ooststellingwerf (Appelscha) en overleden 29-09-1935 in Assen, zoon van Klaas Hanzes Gorter (stoomgruttenmulder) (overleden op 29-09-1907) en Anna Maria Bitters (overleden op 26-02-1905) die op 11-06-1874 in Ooststellingwerf trouwden. Jan had twee broers, Hans (geboren in 1875 en overleden op 25-06-1896) en Johan Gerhard die op 15-06-1880 is overleden, 21 maand oud. Op 29-08-1880, 20-07-1887, 01-07-1889 en 31-07-1890 werd een kind levenloos geboren.

In 1900 kocht Jan Gorter een stuk grond van de N.V. Drentsche Kanaal Maatschappij, waarop hij een woning met daarachter een stoomkoren- en lijnkoekenmalerij. In 1911 startte hij een elektrische centrale die floreerde en geduchte concurrent werd voor de provinciale elektriciteitsbedrijven. In 1912 werd hij voorzitter van de afdeling Drenthe van de Algemene Nederlandsche Molenaarsbond.  In 1913 trad hij toe als firmant in de fa. Visscher,Gorter en Heldring fabrikanten van turfstrooisel. (Deze Hendrik Visscher, geboren op 10-08-1872 te Vroomshoop en  overleden op 29-05-1945 te Aalten was getrouwd met Aaltje Kloosterman, dochter van Aaltje van der Kaap). In 1913 kwam hij in de gemeenteraad van Emmen en enkele jaren later in de Provinciale Staten. In 1918 richtte hij met huisarts Lodewijks een comitť op "ter bevordering van een stoomtramverbinding Nieuw Amsterdam- Schoonebeek. In 1918 beeindigde hij de maalderij en in 1919 werd hij wethouder van volkshuisvesting en later van financiŽn. In 1920 begon hij een ijsfabriek "Nova Zembla" die ijsstaven leverde aan slagerijen. Hij exploiteerde een laagveenpolder bij Wolvega en deed in 1926 een octrooiaanvrage voor het conserveren in vaten. Als commissielid van de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten verzette hij zich tegen onrechtvaardige wetgeving m.b.t. gemeentebelastingen. Hij vervulde nog vele functie waaronder lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe en commissaris van Het Landschap Drenthe, bestuurslid van de Vereniging voor Chr.Lageronderwijs., de vereniging Ambachtschool en Chr. Ulo te Emmen. in 1931 werd hij eigenaar van de villa "Echtenstein".

1877

Villa Echtenstein rond 1900 (bron:http://www.dorpsarchief.nl)

2005

Deze villa werd in 1877 gebouwd door Jonkheer mr. Anne Willem van HOLTHE tot ECHTEN (zoon van Rudolph Otto van HOLTHE en Anna Geertruida van Echten) voor zijn zoon Jonkheer Mr. Johan HORA van HOLTHE tot ECHTEN, vervener te Nieuw Amsterdam, geboren op 29-12-1853 te Assen, overleden op 17-05-1918 te Hoogeveen op 64-jarige leeftijd. Deze Johan Hora werd in 1880 medevennoot van de N.V. Nieuw Echtens Veen Compagnie, waarin alle familiebezit werd ondergebracht inclusief de Villa Echtenstein en 956 ha veengronden. Deze N.V. zou de Verlengde Hoogeveense Vaart door trekken naar Duitsland. Hij was de werken-directeur tegen een salaris van f 200,- per jaar. Bij de oplevering in 1894 bleek dat de aanleg het gehele familiekapitaal had gekost en moest alles te gelde worden gemaakt. De villa Echtenstein werd verkocht aan de huisarts Jacobus Jan Willem FLEDDERUS voor f 9000,-. Hij was firmant tot 1883 in de verveningsfa. van der TUUK en UNIKEN. en kerkvoogd van de Ned.herv.gem. van Nieuw Amsterdam

Jonkheer mr. Anne Willem van HOLTHE tot ECHTEN was directeur van de Drentsche Kanaal Mij;advocaat;notaris, geboren op 21-02-1816 te Ruinen, overleden op 09-02-1900 te Assen op 83-jarige leeftijd, begraven te Assen. Hij woonde te Assen.
Hij was betrokken als grondlegger en directeur van de Drentsche Kanaal Maatschappij bij de kanaalwerken in Z.O. Drenthe zoals bij Veenoord. Hij noemde de nieuwe veenkolonie aan de zuidzijde van de Hoogeveensche Vaart Bumaveen, naar zijn vrouw, het latere Nieuw Amsterdam.
Hij was oprichter en grootaandeelhouder van de N.V. Nieuw Echtens Veen Compagnie en lid van Prov.Staten tot 1850.
Hij was deken in de Orde van Advocaten Drenthe.