Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Tijdvak 10 Tijd van televisie en computers (1950-2000)

Tweede helft van de twintigste eeuw

Kenmerkende aspecten:

  • De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.

  • De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.

  • De eenwording van Europa.

  • De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen.

  • De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.

 

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org      

Enduring understanding

Om welke enduring understanding gaat het in dit tijdvak?

Nadat een paar eeuwen lang eerst de Spanjaarden en Portugezen en later de Engelsen en Fransen de wereld hadden gedomineerd, namen de Russen en Amerikanen deze dominantie in de twintigste eeuw over. Toch duurde het even voor dit zichtbaar werd. De Amerikanen gingen zich op het eind van de negentiende eeuw bemoeien met AziŽ en namen deel aan W.O.I. Ook Rusland nam deel aan W.O.I. Nadat deze oorlog echter trokken de Amerikanen zich terug op het Fortress America en concentreerden de Russen zich op de consolidatie van de revolutie in eigen land. De Tweede Wereldoorlog bracht hierin definitief verandering, Niet alleen in Europa, maar ook elders in de wereld gingen beide landen het politieke wereldtoneel domineren. In Europa verliep deze ontwikkeling parallel aan steeds meer economische, politieke en militaire samenwerking. Buiten Europa verliep deze ontwikkeling parallel aan de dekolonisatie van Afrika en AziŽ. 

Tussen 1945/47-1989 stonden de beide wereldmachten, de democratische en kapitalitische V.S. en de totalitaire en communistische S.U., overal in de wereld vijandig tegenover elkaar. Beiden wilden het wereldtoneel domineren en beiden waren bang voor elkaar. Een politiek van indamming van de kant van de V.S. en het aanleggen van een bufferzone door de S.U., alsmede een grootschalige wapenwedloop was hiervan het gevolg.

In Nederland leidde de groeiende economische welvaart vanaf, vooral,  de jaren zestig tot allereli sociaal-economische en culturele (godsdienstige) veranderingen en een multiculturele (multi-religieuze) samenleving.

Kenmerkende aspecten

Essential Questions 

Basisconcepten

In de meeste tijdvakken kun je voor de vijf basisconcepten (macht, oorlog, godsdienst, kunst en levensonderhoud) telkens dezelfde vragen stellen.

macht oorlog godsdienst kunst levensonderhoud
tijdvak 10 Koude Oorlog          
  Dekolonisatie          
  Europese eenwording          
  Welvaart en sociaal-culturele veranderingen          
  multiculturele samenleving          

Wat komt eraan de orde

Kaarten

Klik op de kaart van de Koude Oorlog  voor een vergroting

Klik op de kaart van de Koude Oorlog in 1959 voor een vergroting

Lesmateriaal

 

Basis

Extra

 

Powerpoint

 

Filmpjes

 

Hulpmiddelen

 

 Contexten

 Leerdoelen

 Inhoudelijke (unieke) begrippen

 Inhoudelijke (generieke) begrippen

 Meta-concepten (second-order concepten)

ContinuÔteit/verandering

Oorzaak/gevolg

Historisch belang

Bewijs (bronnen)

Tijd en plaats  

 De tien tijdvakken

Copyright:  Albert van der Kaap, 2014