Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Tijdvak 2 Tijd van Grieken en Romeinen (800- 500 n. Chr.)

Kenmerkende aspecten:

  • de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en
    politiek in de Griekse stadstaat;

  • de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur

  • de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde

  • de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa

  • de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste
    monothe´stische godsdiensten

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org      

De klassieke oudheid

Om welke enduring understanding gaat het in dit tijdvak?

Het klassieke Griekenland (Hellas) vormt de bakermat van onze westerse beschaving. Dit geldt met name voor de klassieke filosofie en de klassieke kunst. De Grieken waren de eersten die vragen stelden bij de mythische verklaring van ontstaan en werking van allerlei natuurverschijnselen. Ook introduceerden zij een tot dan toe onbekende bestuursvorm, de democratie.
Daarnaast is de invloed van de Griekse kunst (literatuur, toneel en beeldende kunst) op de westerse samenleving geweldig groot.
De Romeinen hebben, door het veroveren van het grootste deel van Europa, er voor gezorgd dat de kunst van de Grieken en wat zij er zelf aan toegevoegd hebben (met name bouwkunst), zich verspreidde over Europa en er zijn stempel opdrukte.
In deze periode ontstondt een tweetal godsdiensten die sterk verschilden van voorafgaande godsdiensten, het jodendom en het christendom. De verschillen tussen jdendom en christendom hebben na de dood van Jezus een grote invloed gehad op de geschiedenis van Europa.

Kenmerkende aspecten en leerdoelen

Essential Questions

Basisconcepten

In de meeste tijdvakken kun je voor de vijf basisconcepten (macht, oorlog, godsdienst, kunst en levensonderhoud) telkens dezelfde vragen stellen.

macht oorlog godsdienst kunst levensonderhoud
tijdvak 2 Atheners en Spartanen          
  Wetenschappelijk denken          
  Kunst           
  Godsdienst          
  Oorlog          

Wat komt aan de orde

Grieken

Om inzicht te krijgen in continu´teit en verandering en oorzaak en gevolg zijn de volgende vragen belangrijk:

Romeinen

Om inzicht te krijgen in continu´teit en verandering is de volgende vraag belangrijk:

Joden en Christenen

Om inzicht te krijgen in continu´teit en verandering de volgende vragen belangrijk:

Kaarten

Klik voor een prachtige powerpoint over de groei van het Romeinse Rijk op de kaart.

Lesmateriaal

Basis

Extra

 

Powerpoint

 

Filmpjes

 

Hulpmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 Contexten

 Leerdoelen

 Inhoudelijke (unieke) begrippen

 Inhoudelijke (generieke) begrippen

 Meta-concepten (second-order concepten)

Continu´teit/verandering

Oorzaak/gevolg

Bewijs (bronnen)

Tijd en plaats 

 De tien tijdvakken

Copyright:  Albert van der Kaap, 2014