Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Tijdvak 9 De eerste helft van de Twintigste Eeuw

Tijd van twee wereldoorlogen (1900-1950)

Kenmerkende aspecten:

 • De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.

 • Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme / nationaalsocialisme.

 • De crisis van het wereldkapitalisme.

 • Het voeren van twee wereldoorlogen.

 • Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden.

 • De Duitse bezetting van Nederland.

 • Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.

 • Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.

 

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org      

Enduring understanding

Om welke enduring understanding gaat het in dit tijdvak?

Nadat een paar eeuwen lang eerst de Spanjaarden en Portugezen en later de Engelsen en Fransen de wereld hadden gedomineerd, namen de Russen en Amerikanen deze dominantie in de twintigste eeuw over. Toch duurde het even voor dit zichtbaar werd. De Amerikanen gingen zich op het eind van de negentiende eeuw bemoeien met Azië en namen deel aan W.O.I. Ook Rusland nam deel aan W.O.I. Na deze oorlog trokken de Amerikanen zich echter terug op het Fortress America en concentreerden de Russen zich op de consolidatie van de revolutie in eigen land. De Tweede Wereldoorlog bracht hierin definitief verandering.

De Eerste en Tweede Wereldoorlog waren oorlogen die op een heel andere schaal werden gevoerd dan allee eerdere oorlogen. Voor het eerst was er sprake van zogenaamde totale oorlogen.

De periode tussen beide wereldoorlogen wordt gekenmerkt door de opkomst van twee totalitaire staten, Nazi-Duitsland en de Sovjetunie en de gevolgen van de grote economische wereldcrisis.

Kenmerkende aspecten en leerdoelen

Essential Questions

Basisconcepten

In de meeste tijdvakken kun je voor de vijf basisconcepten (macht, oorlog, godsdienst, kunst en levensonderhoud) telkens dezelfde vragen stellen.

macht oorlog godsdienst kunst levensonderhoud
tijdvak 9 propaganda en massaorganisaties          
  W.O.I          
  fascisme, nationaal-socialisme en communisme          
  crisis          
  W.O.II          
  verzet tegen imperialisme          

Wat kom aan de orde

Kaarten 

Klik op de kaart met bondgenootschappen in 1914 voor een vergroting

Lesmateriaal

Basis

Extra

 

Powerpoint

 

Filmpjes

 

Hulpmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contexten

 • Europa en de wereld

 • Nederland

 • Totalitaire staten

 • Leven ten tijde van oorlog

 Leerdoelen

 Inhoudelijke (specifieke) begrippen

 • totale oorlog

 • loopgraven

 • Verdrag van Versailles

 • Volkenbond

 • Russische Revolutie

 • Leinin

 • Stalin

 • Trotzky

 • Roden

 • Witten

 • Anti-semitisme

 • Arisch

 • collaborateur

 • concentratiekampen

 • Derde Rijk

 • Deportatie

 • Endlösung

 • Fascisme

 • Führer

 • geallieerden

 • getto

 • hakenkruis (swastika)

 • Holocaust

 • Lebensraum

 • Nazi

 • Untermenschen

 • Weimar-Republiek

 • werklossheid

 • werkverschaffing

 • jodenvervolging

 • D-day

 • atoombom

 • Hiroshima

 • Nagasaki

 Inhoudelijke (generieke) begrippen

 • beschaving

 • levensonderhoud

 • samenleving

 • maatschappij

 • totalitair

 • burger

 • macht

 • oorlog

 • massavernietigingswapens

 • racisme

 • discriminatie

 • genocide

 • leger

 • cultuur

 Meta-concepten (second-order concepten)

Continuïteit/verandering

Oorzaak/gevolg

Bewijs (bronnen)

Tijd en plaats 

 De tien tijdvakken

Copyright:  Albert van der Kaap, 2014