Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Tijdvak 3 Tijd van  monniken en ridders (500-1000)

De vroege middeleuwen

Kenmerkende aspecten:

  • de verspreiding van het christendom in geheel Europa

  • het ontstaan en de verspreiding van de islam

  • de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid

  • het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org  

Enduring understanding

Om welke enduring understanding gaat het in dit tijdvak?

Door de val van het Romeinse Rijk en de volksverhuizingen zag de kaart van Europa er in de periode 500-1000 heel anders uit dan daarvoor. Hetzelfde gold voor de samenleving. Europa werd weer een landbouw samenleving zonder veel handel en zonder grote steden. De agrarische samenleving was georganiseerd via het hofstelsel en horigheid.

Het christendom dat in het Romeinse Rijl de staatsgodsdienst was geworden werd in deze periode verder verspreid over Europa en de christelijke godsdienst speelde een grote rol in de samenleving. Dat was o.a. zichtbaar in de vele kerken, maar ook in de kloosters.

In het Midden-Oosten ontstond in de zevende eeuw een nieuwe godsdienst, de Islam, die zich daarna snel over het Midden-Oosten en Noord-Afrika verspreidde.

Het bestuur was georganiseerd in een feodaal stelsel. Hogere edelen hadden een deel van hun bestuurlijke macht afgegeven aan lagere edelen in ruil voor militaire bestand. In de loop van de tijd raakte het bestuur hierdoor steeds meer versnipperd. 

Kenmerkende aspecten en leerdoelen

Essential Question

Basisconcepten

In de meeste tijdvakken kun je voor de vijf basisconcepten (macht, oorlog, godsdienst, kunst en levensonderhoud) telkens dezelfde vragen stellen.

macht oorlog godsdienst kunst levensonderhoud
tijdvak 3 christendom          
  islam          
  hofstelsel          
  feodalisme          

Wat komt aan de orde?   

Kaarten

Klik op de kaart voor een vergroting

Klik op de kaart voor een vergroting

 

 

Verspreiding van de Islam rond 750

Lesmateriaal

Basis

Extra

Powerpoints

Filmpjes

Hulpmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contexten

 Leerdoelen

 Inhoudelijke (unieke) begrippen

 Inhoudelijke (generieke) begrippen

 Meta-concepten (second-order concepten)

Continu´teit/verandering

Tijd en plaats 

 De tien tijdvakken

Copyright:  Albert van der Kaap, 2014