Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Tijdvak 8 Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900)

Negentiende Eeuw 

Kenmerkende aspecten:

  • De industriŽle revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriŽle samenleving.

  • Discussies over de Ďsociale kwestieí.

  • De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.

  • De opkomst van emancipatiebewegingen.

  • Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces.

  • De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.

 

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org     

Enduring understanding

Om welke enduring understanding gaat het in dit tijdvak?

De negentiende eeuw wordt gekenmerkt door twee grote ontwikkelingen.

In de eerste plaats de industrialisering van de samenleving, de sociaal-economische gevolgen daarvan en de relatie met het modern imperialisme. Je kunt duidelijk maken welke belangrijke gevolgen de industrialisering van de samenleving had, wat de positieve en negatieve gevolgen waren. Ook moet je duidelijk kunnen maken welke verschillende oplossingen de politieke stromingen hebben aangedragen om de negatieve aspecten te bestrijden.

In de tweede plaats de democratisering van de samenleving die niet los gezien kan worden van zowel de ideeŽn van de Verlichting en de Franse Revolutie als van de gevolgen van de industrialisering. Je moet duidelijk kunnen maken welke  rol emancipatiebewegingen, politieke partijen en vakbonden hebben gespeeld bij de democratisering van de samenleving. 

Kenmerkende aspecten en leerdoelen

Essential Questions

Basisconcepten

In de meeste tijdvakken kun je voor de vijf basisconcepten (macht, oorlog, godsdienst, kunst en levensonderhoud) telkens dezelfde vragen stellen.

macht oorlog godsdienst kunst levensonderhoud
tijdvak 8 IndustriŽle Revolutie          
  Sociale Kwestie          
  Modern imperialisme          
  Emancipatie          
  democratisering          
  politiek- maatschappelijke bewegingen          

Wat komt  aan de orde 

Het centrale thema thema in de negntiende eeuw is de industrialisering van de samenleving en de sociaal-economische en politieke gevolgen daarvan.

Kaarten

Lesmateriaal

Basis

Extra

 

Powerpoint

 

Filmpjes

 

Hulpmiddelen

 

 

 Contexten

 Leerdoelen

 Inhoudelijke (unieke) begrippen

 Inhoudelijke (generieke) begrippen

 Meta-concepten (second-order concepten)

ContinuÔteit/verandering

Oorzaak/gevolg

Bewijs (bronnen)

Tijd en plaats 

 De tien tijdvakken

Copyright:  Albert van der Kaap, 2014