Bieuwkje Wijnalda

In dit artikel wordt de afstamming beschreven van Bieuwkje Wijnalda, de vrouw van Gerrit Hendriks van der Kaap, kleinzoon van de eerste Van der Kaap, Karst Jacobs. In 1911 nam hij de achternaam Van der Kaap aan.

Gezina Wijnalda

Gezina Ytes Wijnalda (geboren op 21-06-1722 in Dokkum en en overleden op 23 mei 1787) trouwde op 9 mei 1751 met Jansz Nieuwenhuizen (geboren op 1-09-1724 en overleden op 24 februari 1806 in Monnickendam, Noord-Holland). Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, Age, Margaretha en Martinus.

 

Martinus (1759-1793) trouwde in 1789 met Anna Maria Herdingh (geboren op 14 oktober 1765 in Haarlem, overleden op 3 juli 1813 in Haarlem). Zij was de dochter van Vincent Herdingh en Geertruida Doorloo. Zij kregen in ieder geval een dochter, Gesina Geertruida Nieuwenhuijzen (geboren in 1790, overleden op 28 mei 1861).

 

Gesina trouwde op 30 April 1817 in Haarlem, Noord-Holland met Jan Reinier Goteling Vinnis (geboren in 1789 en overleden op 15 maart 1819). Jan Reinier was luitenant ter zee en overleed toen hij gestationeerd was op , Curaçao). Hij was de zoon van Jan Goteling en Trijntje Vinnis.

 

 

Uit het huwelijk van Gesina en Jan Reinier werd Anna Maria Goteling Vinnis geboren (1817/18 - 2 augustus 1892). Zij trouwde op 15-05-1844 met Arie Cornelis Krüseman (Haarlem, boekverkooper) die overleedeop 15 april 1894. Hij was de zoon van Hendrik Dirk Krüseman (apotheker, eigenaar "Het Huis van Nassau" Grote Houtstraat 52, van zijn schoonmoeder, Jacomina Polman ) en Maria Mooij.

 

Arie Cornelis Krüseman

Arie Cornelis Krüseman die als man den bloei en de ontwikkeling der Nederlandschie letteren en wetenschap zoo met hart en ziel zou bevorderen en als uitgever, als tusschenpersoon tusselien schrijver en publiek, zoo vele en zoo tallooze vaderlandsche werken zou weten te verspreiden en zijn kenuis en kunst dienstbaar zou maken aan de verheffing van het Neder-
landsche volk? En waarlijk niet slechts als handelaar met de kopy van anderen, niet louter uit winstbejag, zou hij de gaven van zijn auteurs alleen tot eigen voordeel trachten te benut-
ten. Laat uw licht schijnen in de duisternis; laat ook anderen de geestelijke vruchten genieten van het weten, dat gij U door studie en door arbeid verworven hebt; lielpt mede aan het
verhoogen van het peil van uw landgenooten, want

Niet dair en nut de Wetenschap,
Waar 't hoofd heur kreits omsluit:
Ze moet door hart en ziele heen,
£n in het leven uit. '

Dat was de leuze, die Kruseman zou kiezen; dat was de wirapel, waaronder hij zijn bootje de helling zou laten afloopen; dat was de vaan, waarmede hij een veiligen weg zou weten.

http://archive.org/stream/bijdragentotdeg03goog/bijdragentotdeg03goog_djvu.txt