Van adel

In de kwartierstaat van Wubbina Mulder, de  betovergrootmoeder van moeders kant (Geertje Kemper), duikt, in het begin van de achttiende eeuw ineens een 'deftige' voornaam op,  Magdalena Dorothea. Dat maakte mij nieuwsgierig en ik ging op zoek naar haar achtergronden. De resultaten van deze zoektocht leest u hier.

Van Adel 3

 

Graven van Holland

Er is ook een lijn naar de graven van Holland of beter gezegd naar de graven van Friesland. Deze begint bij de graven van Oldenburg. De betovergrootvader van Dietrich I van Oldenburg was Christian III. Deze Christian trouwde met Jutta van Bentheim. We bevinden ons dan inmiddels in de dertiende eeuw. Via haar vader, graaf Otto II, Boudewijn I (ook burggraaf van Utrecht) die in 1219 deelneemt aan de vijfde kruistocht deel en aan de verovering van Damiate komen we bij Otto I van Rheineck van Bentheim.

 

Deze Otto erfde van zijn grootmoeder van moeders kant het graafschap Bentheim. Zijn moeder Sophie van Rheineck trouwde rond 1125 met Dirk VI van Holland en door dit huwelijk kwam het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland. Sophie stierf in 1176 tijdens een bedevaart in Jeruzalem.

 

Kasteel Bentheim

In het jaar 1116 nam hertog ( en keizer van het HRR) Lotharius von SŁpplinburg kasteel Bentheim in en brandschatte het. Waarschijnlijk vond hierbij de laatste van de Northeimse graven, Otto de Jongere, de dood. De verwoeste burcht werd al snel weer opgebouwd en kwam in het bezit van Lothars zwager, Otto von Salm-Rhieneck.

In 1146 ontstond er een gewapend conflict tussen Otto von Rhieneck en de bisschop van Utrecht over eigendomsrechten in Twente. Gedurende deze onenigheid kwam het tot een veldslag, Otto werd met zijn ridders bij Ootmarsum verslagen en als gevangene naar Utrecht gebracht. Na korte tijd kwam hij weer vrij, maar hij moest accepteren dat zijn kasteel tot aan 1190 in leen aan het bisdom van Utrecht werd gegeven.

Het hoofdgebouw van het kasteel en kapel eiste de bisschop voor zichzelf op. Twee jaar later raakte Otto opnieuw verstrikt in conflicten, ditmaal vanwege zijn bezittingen aan de Middenrijn. Hierbij werd zijn enige zoon en erfgenaam als gevangene door Hermann von Staleck vermoord. Via de erfenis van Otto's dochter, Sophie von Rhieneck, kwam het kasteel en heerlijkheid Bentheim in het bezit van de graven van Holland (Dirk VI). De zijlijn van dit geslacht (in onze stamboom)  vernoemde zich voortaan naar het kasteel Bentheim.

Bron: Kasteel Bentheim

 

De vader van Dirk VI, Floris II, bijgenaamd de Vette of de Dikke, was de eerste Friese graaf die zich graaf van Holland noemde ("Florentius comes de Hollant"). Zijn voorouders, Dirk V, Floris I, Dirk III (bijgenaamd Hierosolymita= De Jeruzalemganger), Arnulf II (van Gent), Dirk II, Dirk I en Gerolf de Frise, noemden zich namelijk graaf van Friesland, comes Fresonum. Zij heersten over het kustgebied tussen de Oosterschelde en het Vlie en dat bestond uit de gouwen Masaland, Kinhem en Texla. Het formele leenschap van dat gebied berustte bij de bisschop van Utrecht.

Bij Gerolf stopt de lijn, want zijn voorouders zijn niet met zekerheid bekend. Er zijn hypotheses dat hij een nazaat is van de Friese koning Radboud, maar mogelijk is hij ook verwant aan de Immedingen. De Immedingen waren een adellijk geslacht uit Saksen, dat afstamde van de Saksische hertog Widukind.


De beroemde Hollandse graaf Floris V (der Keerlen Gods) is een afstammeling van Floris III, de broer van Otto I von Rheineck.


Karel de Grote

Spottend wordt vaak gezegd dat bijna iedereen van karel de Grote afstamt. In de stamboom van de familie Kemper (Mulder) zijn er verschillende lijnen die allemaal eindigen bij Karel de Grote.

 

Bijvoorbeeld  via Christiaan V van Oldenburg, Otto II van Bentheim Floris II van Holland via Arnulf II van Gent, die via zijn moeder Hildegard van Vlaanderen en Judith van West-FranciŽ afstamt van Karel de Grote.

 

Via de vader van graaf Dietrich I, Christian V van Oldenburg Otto II van Bentheim Otto I van Salm en Siegfried van Luxemburg loopt eer een lijn naar Karel de Kale, de kleinzoon van Karel de Grote.

 

Maar ook via Jutta van Bentheim, de vrouw van Christian III van Oldenburg (de betovergrootvader van Dietrich I) Sophie van Reineck, Frederik van Luxemburg  via Lodewijk de Stamelaar

 

Nog een lijn loopt er via Agnes von Honstein- Heringen (de vrouw van Christian V von Oldenburg), Johan I von Brandenburg, Judith van Bohemen Irmtrud van Avalgau en Lodewijk II van West-FranciŽ naar Karel de Grote.

 

Eeen (voorlopig?) laatste lijn loop via Christian V van Oldenburg ,Otto II van Bentheim, Hendrik I van Cuyck en Boudewijn II van Boulogne (via  Arnulf III en II en Adalolf)  en Judith van West-FranciŽ en Karle de Kale naar Karel de Grote.

 

Willem de Veroveraar

Via Agnes van Honstein-Heringen, de vrouw van Christian V van Oldenburg loopt er een lijn via Hendrik III van Brabant naar Stefanus (Etienne) van Blois. Diens grootvader van moederskant was de beroemde Willem de Veroveraar die in 1066 Engeland veroverde en de eerste Normandische koning van Engeland werd. Via de vrouw van Willem, Mathilde van Vlaanderen, loopt er ook een lijn naar Hugot Capet en naar Otto II de keizer van het Heilige Roomse Rijk.

 

Willem de Veroveraar werd door tijdgenoten Willem de Bastaard genoemd omdat hij een bastaard zoon was van Robert de Duivel en ene Herleva.  Aangenomen wordt dat zij de dochter was van Fulbert, een leerlooier uit Falaise. Robert de Duivel, hertog van NormandiŽ, wilde haar als zijn minnares maar Herleva zou te trots zijn geweest voor een heimelijke verhouding. Ze eiste door Robert als een echtgenote te worden behandeld, zij hadden een niet-kerkelijk huwelijk volgens de "more Danico", het gewoonterecht van de Vikingen. Uit hun verhouding werd Willem de Veroveraar geboren  Herleva werd begraven in de abdij van Grestain.

Met Kerstmis 1066 werd Willem de Veroveraar in de Westminster Abbey tot koning van Engeland gekroond.

 

De Vikingkoning Rollo was een voorouder van Willem de Veroveraar.

 

Willem de Veroveraar op het tapijt van Bayeux.

 

Otto II, keizer van het Heilige Roomse Rijk.

 

De Vikingen

Via Agnes von Honstein-Heringen, de moeder van Dietrich I van Oldenburg, stammen we ook af van de Vikingen en wel van Rollo de Noorman. Deze lijn loopt via Hendrik III van Brabant, Stephanus van Blois, Richard II van NormandiŽ  Deze Rollo was een voorouder van Willem de Veroveraar.

 

Vervolg